HOTEL GASTHOF GRÜNHOLZ
5505 Mühlbach am Hochkönig 46
Tel. +43 (0) 6467 / 7567
Fax: +43 (0) 6467 / 7896
info@gruenholz.at
Hotel Gasthof Grünholz
Skiamade Salzburg Hochkoenig